Jumaat, 29 November 2013

'Scan' ..Dan kekuatan Aura...

Rakan  itu   dengan   mudah  saja  dapat
mengesan jka ada jin yang mendampingi
seseorang lain...

Bukan  saja  bentuk atau rupanya...malah
asal usul serta perangai jin tersebut dapat
diketahuinya dengan cepat...dan keboleh-
annya itu seringkali mengejutkan rakan-
rakan yang menjadi sasaran 'scannya'...

Namun  apabila  jin saka isterinya datang
mengganggu...rakan itu sama sekali tidak
dapat mengesan kehadirannya...apalagi
untuk 'melihatnya'...

Apabila rakan itu menyuarakan kemusy-
kilannya...rasanya jawapan kepada per-
soalan tersebut adalah apa yang seorang
rakan lain beritahu saya beberapa bulan
lalu...

Rakan itu beritahu...biasanya apabila kita
mampu 'scan' sesuatu jin atau aura sese-
orang manusia...maka ia bererti...samada
kekuatan aura kita seimbang dengan ne-
reka atau aura kita lebih kuat...

Sebaliknya...apabila aura 'benda' itu tidak
mampu kita kesan...maka ia bererti aura
'benda' atau orang itu lebih kuat...

Walohu a'lam

Tiada ulasan:

Catat Ulasan