Selasa, 3 April 2012

Di Ufuk Timur (57)...Balasan Pembunuh...

Barang siapa yang membunuh seseorang mu'min 
dengan  sengaja (tanpa hak)....maka  balasannya  
adalah Neraka Jahannam...ia  kekal di dalamnya
....dan  Allah murka kepadanya...serta mengutuk-
nya...dan  menyediakannya  untuknya azab  yang 
berat lagi keras...Terjemahan ayat 93 An Nisa'.


Dan  disebutkan  barang  siapa membunuh orang 
lain....tanpa  suatu  sebab  yang  dibenarkan oleh 
agama..maka malaikat akan  terus  menerus  me-
mbunuhnya  dengan  pisau  Neraka (seksaan tan-
pa kematian)...


...dan ia di alam kubur akan disembelih oleh mal-
aikat  dengan pisau  dari  Neraka berulang-ulang
dan berterusan hingga ke hari Kiamat...


Andaikan  penduduk  langit  dan bumi semuanya 
bersekutu  dalam  menumpahkan darah (membu-
nuh)  seorang  mu'min nescaya  Allah akan mele-
mparkan kesemuanya ke dalam Api Neraka.
....(R.Attirmizi).


Tiap dosa mudah bagi Allah mengampunkannya..
kecuali jika seseorang sampai matinya dalam ke-
adaan  kafir..atau  seseorang  yang telah membu-
nuh orang mu'min dengan sengaja tanpa hak...
( R Annisa'i , al hakim )


Siapa  yang membantu untuk membunuh seorang 
mu'min  walau hanya  dengan  beberapa  kalimah 
(ucapan) nescaya ia  akan  menghadap  Allah dan 
di antara kedua matanya tertulis....putus asa dari 
rahmat Allah.....Huraian maksud Hadis...


Perkara  pertama yang dihisab pada Hari Akhirat
pada seseorang itu ialah solatnya...


Dan perkara pertama yang akan diputuskan huk-
mannya di anatara sesama manusia ialah urusan
darah...( R. An Nasaa'i )


Wallohu a'lam

Tiada ulasan:

Catat Ulasan