Rabu, 7 Mac 2012

Di Ufuk Timur (33)...Apabila Malaikat Jadi Manusia...

Dikisahkan...pada masa itu...apabila malaikat penjaga
langit  melihat roh manusia yang sudah meninggal du-
nia dibungkus dengan pakaian serba hitam dan berbau
sangat busuk (roh manusia yang buruk amalnya)...

...maka kalangan meraka ada yang sentiasa berkata be-
rmaksud...memanglah manusia ini suatu makhluk yang
sangat ingkar...dan begitulah keadaannya berterusan...

Sehinggalah pada suatu ketika...Tuhan berfirman kepa-
da para malaikatnya yang bermaksud...pilihlah dua or-
ang malaikat yang terbaik dalam kalangan kamu...

Maka para malaikat sepakat memilih Malaikat Harut dan
Marut yang kemudiannya Tuhan jadikan sebagai dua or-
ang  lelaki  manusia  biasa  dan  dilengkapi dengan nafsu
sebagaimana manusia...

Kedua malaikat itu diturunkan kemuka bumi dan tinggal
bersama kalangan manusia...kemudian Tuhan datangkan
kepada mereka ujian...

Akhirnya kedua mereka meminum arak...berzina dan me-
mbunuh seorang wanita...

Maka Tuhan  mengangkat mereka dari dunia...dan mem-
beri pilihan samada menerima seksaan kerana perbuatan
mereka itu...di dunia ini atau di akhirat kelak...

Maka   mereka  memilih  pembalasan dunia...dan dikata-
kan  digantung  antara  langit dan  bumi  hingga   ke Hari
Kiamat...

Sejak itu.....apabila  malaikat  penjaga  langit melihat roh
manusia yang bercahaya gemilang kerana baik amal serta
akhir  hidupnya...meraka  bertanya-tanya  dengan penuh
kekaguman...roh siapakah ini...bagaimana ia boleh keluar
dari  kehidupan dunia dengan sebaik ini...sedangkan kala-
ngan kita yang terbaik pun boleh jatuh tergelincir...

Nota...

Ayat 102 Suroh Al Baqoroh menceritakan tentang malai-
kat Harut dan Marut...bagaimana mereka mengajarkan si-
hir sebagai ujian kepada manusia...

Ayat ini boleh dibacakan  pada air 7 kali...untuk rawatan
gangguan jin juga sihir...dan boleh diamalkan juga sebagai
perisai diri dari gangguan jin juga kiriman sihir...

Wallohu a'lamTiada ulasan:

Catat Ulasan