Khamis, 18 Ogos 2011

WARISAN SAKA 2 : Kesesatan...

Apabila jin mendampingi seseorang manusia dan
apalagi kalau ia atau angin bisanya masuk ke-
dalam jasad ( sekurang-kurangnya dalam dada
atau kepala ...)

...maka jin tersebut akan memberi sesuatu ke-
san kepada manusia dampingannya dan saya suka
menyebutnya sebagai ' bawaan '...

Biasanya jin yang suka mendampingi manusia itu
adalah daripada golongan jin kafir...atau jin
Munafik ( pada hakikatnya juga kafir )...

Kalau jin kafir yang mendampingi manusia...maka
akan ada bawaan kekafirannya pada manusia terse-
but...

...dan kalau jin Munafik...iaitu jin yang mem-
pergunakan agama Islam untuk memperdayakan manu-
sia...maka bawaannya adalah berbagai kepercayaan
..amalan dan keyakinan yang di ada-adakan...


JIN KAFIR TAK BERAGAMA...

Iaitu apabila anda didampingi jin kafir yang tak
percayakan keujudan Tuhan...maka antara bawaannya
adalah...

1. Anda merasa ragu-ragu dengan keujudan Tuhan...
dan ia boleh berlaku walaupun anda belajar agama.

...tapi kalau anda kurang pengetahuan agama teru-
tama berkaitan ketuhanan...maka akan lebih besar
kesannya.

Maka mungkin akan timbul pada perasaan anda kera-
guan terhadap keujudan Tuhan...

...atau sifat acuh tak acuh...atau tak peduli me-
ngnai perkara berkaitan Tuhan...

2. Anda selalu lupa...dan sangat lalai terhadap
Tuhan...

3.Anda merasa benci...atau muak dengan perkara
berkaitan ketuhanan...

4. Anda mungkin percaya adanya Tuhan...tapi ter-
selit jauh dalam perasaan sifat menentang akan
keujudanNYA...

...dan sebagainya...


JIN KAFIR BERAGAMA...

Iaitu apabila jin tersebut beragama x...maka an-
tara bawaannya...

1. Anda merasai suatu perasaan tertarik kepada
agama x...kadang-kadang ia suatu perasaan halus
yang 'tenggelam timbul ' dalam hati...

Kadang-kadang ia merupakan suatu perasaan tanpa
sebarang sebab atau alasan kenapa anda merasa
tertarik kepada agama x...dan anda mungkin tak
merasa sebarang keganjilan atau gangguan...

...seolah-olah perasaan itu adalah dari hati na-
luri anda sendiri...

Ia disebabkan oleh angin bisa jin yang meresap
dalam dada...sehingga seolah-olah kepercayaan jin
tersebut meresap...atau bersatu dengan perasaan
anda...dan kesannya...

a. Anda merasa tertarik dengan mana-mana ajaran
atau benda berkaitan agama x...

b. Anda beragama Islam...tapi hati anda seolah-
olah beragama x...

2. Anda mungkin pula sering mendengar suara atau
bisikan...atau merasai suatu bisikan dalam hati
yang menyeru anda mendekati atau masuk agama x.


UPACARA KEAGAMAAN DALAM HATI...

Iaitu...boleh terjadi pula...apabila jin beragama
x masuk kedalam dada...maka anda dapat mendengar
atau merasai dengan sangat jelas...suara-suara atau
gema upacara sembahyang agama x sedang berlangsung
dalam dada anda...

...dan boleh jadi pula dalam kepala anda...

...dan boleh jadi juga berkumandang ke cuping te-
linga anda...

Iaitu bergantung kebolehan jin serta laluan masuk-
nya...

Ini terutamanya terjadi apabila jin yang masuk ke-
adalam diri anda itu adalah golongan jin pendakwah
agama x...

...dan sebagainya...


JIN ' ISLAM '...

Biasanya jin Islam yang mendampingi manusia...ter-
utamanya yang merasuk atau masuk kedalam jasad...
atau memasukkan angin bisanya kedalam jasad...
adalah jin Munafik...dan antara bawaannya...

1. Anda sibuk dan awas terhadap kesilapan dan ke-
salahan orang lain..tapi anda sendiri terbiar da-
lam beramal...atau dengan kata lain...tak nampak
kesilapan dan kesalahan diri sendiri...

2. Anda sibuk dengan perkara-perkara sunat...tapi
lalai atau menunggalkan perkara wajib...contohnya
anda sibuk berzikir...tapi tak solat...

3. Biasanya jin Munafik itu akan membisikkan atau
mengajar anda berbagai perkara syirik...

...contohnya...anda boleh meminta segala-galanya
daripada Tuhan...dan Tuhan pasti mengabulkannya
seolah-olah Tuhan itu 'orang suruhan' anda...

Seringkali pula jin itu membisikkan anda dengan
berbagai keraguan dan salah akidah terhadap
Tuhan...

contohnya...

a. Tuhan itu benar-benar ujud atau sebenarnya tak
ujud...

b. Tuhan itu tak memiliki kekuasaan mutlak...

c. Tuhan itu mungkin mungkir janji...

d. Tuhan itu tak adil dan kejam...

e. Tuhan itu tak bersifat Rahmat dan benci kepada
anda...

f. Tuhan itu sengaja menyusahkan dan menganiaya
anda...

g. Tuhan itu tinggal di langit...di atas tanah
atau di dalam tanah...dan sebagainya...

h. Tuhan itu berujud sebagaimana makhluk...

i. Boleh memohon kepada sesama makhluk...seperti
malaikat...jin...kubur...batu-batu...tempat-tempat
keramat...pokok-pokok...tangkal azimat...
dan sebagainya...

...tapi dengan syarat...anda wajib tahu..bahawa
semua benda itu adalah perantara semata-mata...
sedangkan yang mengabulkan permohonan itu adalah
Tuhan...

4. Kadang-kadang jin itu membisikkan...atau mera-
cuninya dengan angin bisa dalam dada...
sehingga seseorang itu merasa dirinya mulia di-
sisi Tuhan...

Malah kadang-kadang jin itu membisikkan kepada se-
seorang bahawa ia adalah Malaikat...Nabi...Imam
Mahdi..wali-wali...manusia pilihan...manusia ber-
kuasa...suci daripada dosa dan sebagainya...

Kemudian tak kurang pula...jin membuat anda memi-
liki sebarang kelebihan ( sebenarnya sihir )...
sehingga anda benar-benar merasa atau yakin den-
gan kemuliaan...dan kehebatan diri...sehingga
bukan sahaja menyesatkan diri sendiri...tapi juga
turut menyesatkan orang lain...

...dan sebagainya...


Seperkara yang mesti anda faham...bahawa banyak
antara jin Munafik itu tinggi ilmu kebatinan
serta ilmu pengetahuan agamanya...dan lebih-
lebih lagi ilmu psikologi...

Dengan bertopengkan agama...dan berbagai tipu he-
lah mudah...atau tipu helah yang sangat halus dan
licik...maka jin itu boleh membuat anda melihat
kebenaran itu sesat...dan kesesatan itu sebagai
kebenaran...atau...

Antara cara paling ' pop-ular ' adalah dengan men-
campur adukkan antara kebenaran dan kesesatan...

...sehingga anda melihat kebenaran itu benar...dan
kesesatan itu juga benar...

Contohnya... ia menyalahgunakan atau menyalahtaf-
sirkan ayat-ayat Qur'an...supaya yang benar itu
kelihatan benar..dan yang sesat itu juga kelihatan
benar...

...dan sebagainya...


JIN BERBILANG AGAMA...

Iaitu ada juga jin yang lebih daripada satu agama-
nya...

Contohnya ia jin Islam...tapi juga jin Kristian...
tapi juga Jin Budha...atau Majusi atau sebagainya.

Apabila jin ini mendampingi anda...maka anda akan
merasai bermacam ajakan atau malah mungkin pak-
saan...kepada kepercayaan berbilang agama...

Memang ada sejarahnya...manusia yang menyatukan ber-
bagai agama menjadi satu...dan mungkin jin itu sa-
lah seekor dari penganutnya...

...atau ia sekadar jin yang bingung dalam mencari
kebenaran...


SIFAT UMUM JIN PENDAMPING MANUSIA...

1. Menjauhi kebenaran...dan menghalang atau meme-
songkan anda dari kebenaran...

2. Menjauhi Tuhan...maka anda akan dihalang dari-
pada melakukan ketaatan kepada Tuhan...atau jin
itu merosakkan akidah anda dalam beramal...

3. Menjauhi ayat-ayat Qur'an...maka ia akan menja-
uhkan anda dari amalan berkaitan ayat-ayat Qur'an.

4. Menjauhi azan dan solat jemaah...maka jin itu
akan menghalang atau menjauhkan anda daripada
masjid...

Malah ada satu tanda seorang isteri ada jin saka
iaitu ia sentiasa cuba menghalang suaminya dari-
pada solat berjemaah di masjid...

Juga ada rakan-rakan yang akan tertidur setiap men-
jelang tengah hari Jumaat...dan akan segar selepas
selesai solat Jumaat...dan sebagainya...

5. Memperdayakan manusia dengan berbagai ajaran ya-
ng di ada-adakannya...

...termasuk mengada-adakan berbagai perkara atau
ajaran pelik...

...di mana kebetulan pula ada segelintir umat Islam
yang tak mencari kebenaran...tapi mencari kepelikan.

Kerana itu ajaran-ajaran yang menyesatkan itu bia-
sanya berbaur dengan berbagai ajaran pelik dan ter-
nyata menarik ramai orang...

Antara ajaran pelik...guru mereka itu malaikat...
nabi atau sebagainya...atau cukup solat Batin
( solat dalam hati sahaja )...puasa Ramadan 3
hari iaitu pada awal..tengah dan hujungnya...
dan sebagainya...


SESAT SECARA LANGSUNG ATAU TAK LANGSUNG...

1. Apabila anda merasa selamat...merasa beruntung
...merasa bangga...merasa ada kelebihan...merasa
ada yang boleh diharap dan sebagainya dari sebab
kerana ada jin yang mendampingi...maka anda jatuh
syirik...

2. Ada juga jin Kafir atau Munafik ini yang minta
hidangan...atau menyuruh memberi hidangan...
...persembahan...ganti rugi... dan sebagainya ke-
pada jin lain...tak kira walau atas alasan apa
sekalipun...

3. Ada juga jin yang mengaku Tuhan...atau makhluk
yang paling hebat...maka beruntung anda yang di-
dampinginya...

4. Biasanya jin juga akan ' menggalakkan ' anda
supaya gerun atau takut kepadanya...atau kepada jin
lain...

5. Ada juga jin yang mengajarkan sihir...dan ia me-
mberitahu pada anda berbagai perkara yang manusia
biasanya tak tahu...sehingga anda merasa hebat diri
dan terpesong...

6. Ada juga jin yang mengajarkan berbagai keperca-
yaan karut...dan antaranya...

a. Ia datang dari Alam Akhirat dan kembali ke dunia
untuk mencari ibunya...

b. Roh orang-orang mati itu mesti diberi hidangan
agar mereka tak mengganggu manusia yang masih hidup.

c. Umur manusia boleh ditambah...iaitu kematian itu
boleh ditangguhkan...

...dan sebagainya...

7. Cara lain jin menyesatkan manusia adalah dengan
cara kekerasan..iaitu dengan mengganggu atau menya-
kiti seseorang yang cuba menghampiri kebenaran dan
ketaatan...

Contohnya dengan menyerang...menyakiti...dan sebagai-
nya kepada seseorang apabila ia cuba berbuat ketaatan
seperti solat...membaca Qur'an...belajar agama...ber-
jumpa ustaz-ustaz dan sebagainya...

Maka manusia tersebut menanggung berbagai gangguan
atau penyakit yang biasanya akan membingungkan bagi
rawatan hospital...sehinggalah ia meninggalkan keta-
aatan atau membatalkan niatnya...

Walaupun anda akan merasa sihat semula...tapi yang
pasti...tanpa pertolongan Tuhan...anda bakal men-
dapat akibat yang lebih berat lagi...

...dan sebagainya

8.GANGGUAN MIMPI...

Kalau sekali sekala anda mengalami mimpi aneh atau
menakutkan...mungkin hanya perkara biasa iaitu lan-
jutan daripada pengalaman atau peristiwa yang anda
hadapi di siang harinya...

Tapi apabila mimpi itu sering berlaku...maka mung-
kin ada jin atau angin bisa jin dalam bahagian otak.

Maka dari sanalah sumber segala mimpi aneh atau bu-
ruk...

Biasanya apabila anda cuba mengerjakan ketaatan...
maka tiba-tiba anda akan mengalami mimpi yang san-
gat menakutkan sehingga perasaan takut itu terbawa-
bawa ke alam sedar...

Semakin ketaatan itu berterusan...semakin aneh
atau buruk mimpi anda...sehinggalah anda meninggal-
kan ketaatan tersebut...

Itu adalah caranya jin menghentikan amalan-amalan
ketaaatan melalui mimpi...

...dan sebagainya...

Wallohu a'lam5 ulasan:

 1. salam tuan izinkan saya mengambil tulisan tuan ini untuk susunan dalam artikel majalah tempat kerja saya ,bagi tujuan saya untuk menyedarkan mereka yang saya rasa mereka ini ada pendampingke atau saka ke ( tak pastile tuan, tapi yang pasti itu kerja-kerja jin ) dan yang lebih teruk lagi merasakan berdamping itu baik dan tak mau berubat ,ini terbukti melalui pesanan pesakit sendiri, dia kata kalau dia kena rasukan atau nampak macam tanda tanda awal rasukan biarkan jangan dikacau dia boleh urus sendiri,lama kelamaan nanti dia akan sedar sendiri.tima kasih

  BalasPadam
 2. Wa alaikum salam Kilat...

  ...silakan...mudah-mudahan
  bermanfaat...

  Walloh a'lam

  BalasPadam
 3. Subhanallah.Alhamdulillah.Allahuakbar

  BalasPadam
 4. Assalamualaikum...sy xblh tdo ni kul2 pg start... dlm trsa pns n berbahang, mata pns n muka, tangan dan kaki sejuk, wlwpn beselimut msh ksjukn... wlaupun demam pns... sy selsema... mkn ubat pn xkebas2

  BalasPadam
 5. Wa alaikum salam wbkth nurbulan...

  Badan panas tapi kaki tangan sejuk
  biasanya menandakan angin bisa yang
  agak padat dalam badan.

  Sejuk datang dari dalam badan...
  kerana itu berselimut tetap sejuk.

  Apalagi kalau ubat hospital tak
  berkesan...sebaiknya minta scan
  gangguan jin untuk kepastian...
  namun gejala seumpama ini biasanya
  memerlukan rawatannya sekali.

  wallohu a'lam

  BalasPadam