Selasa, 22 Mac 2011

SELAYANG PANDANG...Takut Yang Baik...

Ketakutan yang baik...adalah ketakutan
yang menyelamatkan anda daripada kebi-
nasaan...

Ketakutan yang buruk...adalah ketakutan
yang membawa anda kepada kelemahan...
kerendahan dan kehinaan...

Nota...

Setiap orang ada kelemahan dan kekuran-
gan...dan...ketakutan itu adalah perin-
gatan agar anda tidak bertindak melulu
serta membuta tuli...

Iaitu...anda perlu bertindak sesuai de-
ngan kemampuan dan kebolehanmu...

Tapi...takut berlebih-lebih...akan meng-
halang anda daripada sesuatu yang mampu
anda buat...

Kerana itu...anda perlu berfikir secara
rasional...hanya anda yang boleh menen-
tukan...siapa diri anda...

( Sekadar Renungan...)

...Tuhan Lebih Tahu Akan Segala Sesuatu...

Tiada ulasan:

Catat Ulasan